Hoa tặng lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan không thể thiếu những bó hoa dành tặng cho Ông bà, cha mẹ… Hãy chọn những bó hoa tươi thắm, xinh đẹp để thể hiện sự yêu thương với đấng sinh thành của bạn

Những mẫu hoa ấn tượng ngày lễ Vu Lan

-24%
450.000 
-14%
680.000 
-14%
990.000 
-9%
1.050.000 
-15%
-15%
930.000 
-14%
590.000 
-8%
1.800.000 
-19%
-22%
-21%
1.180.000 
-19%
550.000 
-24%
990.000 
-19%
650.000 
-21%
790.000 
-21%
850.000 
-18%
970.000 
-15%
2.990.000 
-20%
1.250.000 
-11%
750.000 
-10%
770.000 
-22%
-14%
650.000 
-19%
890.000 
-15%
890.000 
-19%
1.050.000 
-21%
950.000 
-15%
880.000 
-14%
890.000 
-22%
730.000 
-15%
880.000 
-13%
740.000 
-17%
740.000 
-9%
-15%
890.000 
-15%
-13%
690.000 
-19%
690.000 
-21%
590.000 
-15%
890.000 
-10%
850.000 
-8%
690.000 
-14%
850.000 
-7%
1.900.000 
-7%
1.900.000 
-18%
650.000 
-20%
-18%
1.550.000 
-17%
1.750.000 
-1%
1.890.000 
-6%
1.890.000 
-27%
690.000 
-15%
780.000 
-24%
650.000 
-32%
850.000 
-17%
960.000 
-11%
670.000 
-11%
850.000 
-17%
960.000 
-11%
790.000 
-30%
870.000 
-8%
1.240.000 
-18%
1.800.000 
-22%
-15%
930.000 
-7%
1.160.000 
-22%
350.000 
-11%
880.000 
-18%
900.000 
-13%
1.050.000 
-13%
2.400.000 
-25%
450.000 
-19%
650.000 
-23%
730.000 
-23%
-16%
1.900.000 
-18%
1.800.000 
-23%
890.000 
-22%
980.000 
-14%
1.550.000 
-6%
1.880.000 
-24%
1.250.000 
-5%
1.890.000 
-15%
1.190.000 
-15%
1.650.000 
-19%
690.000 
-25%
300.000 
-25%
650.000 
-14%
990.000 
-16%
970.000 
-16%
970.000 
-22%
-29%
420.000 
-21%
990.000 
-12%
1.500.000 
-12%
1.750.000 
-26%
1.150.000 
-10%
1.300.000 
-10%
950.000 
-19%
930.000 
-14%
990.000 
500.000